โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้