ระบบจองบริการแพทย์แผนไทยออนไลน์
รพ.ศรีเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดก่อนจอง
เปิดให้บริการจองทางแพทย์แผนไทยแบบออนไลน์ดังนี้
 • นวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเวลาราชการ
 • คลินิกเฉพาะโรค
*กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการจอง
 • สามารถจองรับบริการนวดและประคบสมุนไพรล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ (บริการอบไอน้ำ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
 • สามารถจองรับบริการคลินิกเฉพาะโรคล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
 • เมื่อต้องการยกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ท่านสามารถจองระบุหมอนวดที่ต้องการได้ โดยเลือกตามช่วงเวลาที่ต้องการหรือเลือกตามสถานะ รายชื่อหมอนวดที่ว่างอยู่ ณ ขณะนั้น โดยมีระยะเวลาในการรักษา 60 นาที/ครั้ง
 • การจองนวดและประคบสมุนไพรสามารถจองคิวรับบริการได้อย่างน้อย “วันเว้นวัน” ไม่อนุมัติให้จองนวดและประคบสมุนไพรต่อเนื่องทุกวัน เพื่อลดอาการช้ำระบมจากการรักษา
 • กรณีการรักษาคลินิกเฉพาะโรคจะให้บริการรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่หมุนเวียนแต่ละวัน โดยเน้นการรักษาที่ตรงกับปัญหาโรค ระยะเวลารักษาไม่เกิน 45 นาที/ครั้ง ยกเว้นการฟื้นฟูสภาพแม่หลังคลอดที่ใช้เวลารักษาไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง
 • กรณีผู้ที่ไม่เคยมารับบริการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่จะไม่สามารถดำเนินการจองรับบริการผ่านระบบนี้ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลพื้นฐานในระบบโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่ได้เบอร์โทร 084-0248606 (ในเวลาราชการ)
 • สำหรับผู้รับบริการท่านใดไม่สะดวกในการจองระบบออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เบอร์โทร 084-0248606 (เวลา 08.30-15.30 น.)
กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อเริ่มจอง

การจองวันนี้

จำนวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด (ท่าน)

จำนวนการจองทั้งหมด (ครั้ง)

จองบริการนวดแล้ว (ครั้ง)

ภาพบรรยากาศ

 • ทั้งหมด
 • บุคลากรของเรา
 • สถานที่
 • บรรยากาศการให้บริการ
 • อุปกรณ์
ทีมงานทั้งหมดของเรา
แพทย์แผนไทย
หมอนวดทั้ง 5 ท่าน
ภายในห้องให้บริการ
อบสมุนไพร

บุคลากร

บุคลากรแพทย์แผนไทย มีทั้งหมด 9 ท่าน

ศันสนีย์ สมบัติธีระ

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

จุฬาลักษณ์ ดุลยสุข

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

วิราวรรณ ขันสู้

แพทย์แผนไทย

พิมพ์มาดา ตุนก่อ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประภากร คุ้มห้างสูง

พนักงานนวดแผนไทย

รุจิราพร ธรรมรักษา

พนักงานนวดแผนไทย

ชนาภัทร วิเศษ

พนักงานนวดแผนไทย

เพ็ญวดี ศรีพินิจ

พนักงานนวดแผนไทย

พัชราภรณ์ คำภี

พนักงานนวดแผนไทย