IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   2563 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายรับ) -  แผนเงินบำรุง ... Read More...
IMAGE รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3,4 ประจำปีงบ 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
          รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  3,4  ประจำปีงบ 2562  (มิ.ย 2562 - ส.ค. 2562)                                                                                 -  งานเทคนิคการแพทย์                                                            ... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ,พนักงานบริการ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ,พนักงานบริการ Read More...
IMAGE รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2562   Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
       โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้     Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู็ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู็ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562    Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

ระบบงานภายนอก