IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562
       ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันศุกร์, 20 กันยายน 2562
       ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันจันทร์, 09 กันยายน 2562
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันศุกร์, 06 กันยายน 2562
       โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันพุธ, 04 กันยายน 2562
       ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ... Read More...
IMAGE วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันจันทร์, 09 กันยายน 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (มิ.ย. 2562 - ส.ค.2562) -  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4... Read More...
IMAGE ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา)
วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2562
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ก.พ.2562, มี.ค.2562, พ.ค.2562 ) งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) ประจำเดือยเดือน  กุมภาพันธ์ 2562  ... Read More...
IMAGE ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 งานเทคนิคการแพทย์
วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ม.ค. 2562 - มี.ค. 2562) งานเทคนิคการแพทย์ Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันพุธ, 27 มีนาคม 2562
             - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2562  งานพัสดุ            - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัสดุ
วันพุธ, 27 มีนาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  (ไตรมาสที่ 1)  กลุ่มงานพัสดุ Read More...
IMAGE นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562
  นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2562
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
วันพุธ, 18 กันยายน 2562
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 โรงพบยาบาลศรีเชียงใหม่ Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่   Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

scmhpwscmhfinhrQA Nurseinfocenter3

law

home

risk

kmnk

messageUntitled 11

ระบบงาน สสจ.

HDC

elet ssj

สิทธิประโยชน์เด็กไทย อายุ 6-24 ปี

  

สิทธิประโยชน์เด็กไทย อายุ 0-5 ปี

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน