IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา นั้น... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันพุธ, 22 มกราคม 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา นั้น... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา,... Read More...
IMAGE รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2562   Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค, พนักงานบริการ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา นั้น    ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   2563 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายรับ) -  แผนเงินบำรุง ... Read More...
IMAGE รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3,4 ประจำปีงบ 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
          รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  3,4  ประจำปีงบ 2562  (มิ.ย 2562 - ส.ค. 2562)                                                                                 -  งานเทคนิคการแพทย์                                                            ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
                         รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ธ.ค.2561)                               -  งานเทคนิคการแพทย์                               -  งานพัสดุ                               - ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562   Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานพัสดุ ฝ่ายเภสัชกรรม
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานพัสดุ ฝ่ายเภสัชกรรม   Read More...
IMAGE การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน เมษายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน เมษายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มีนาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2562    Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

ระบบงานภายนอก