การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU