ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้