ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น

     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้